ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna)

ในที่สุด วัคซีนโมเดอร์นาที่ทุกคนรอคอย ก็ใกล้พร้อมให้ทุกคนได้ฉีดกันแล้ว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในกระบวนการรับวัคซีน ทางโรงพยาบาลขอความกรุณาท่านนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน โดยมีขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่ท่านได้รับ เพื่อเข้าสู่หน้าการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน
  2. กรอกข้อมูลผู้รับวัคซีนตามความจริงให้ครบทุกช่อง
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขผ่านระบบได้ในภายหลัง กด”ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว” และกด “ยืนยัน”

สำหรับท่านที่จองและชำระเงินไว้ในรูปแบบ Full Dose ท่านจะต้องนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน 2 ครั้ง ตาม SMS ที่ได้รับ โดยเลือก “เข็ม 1” ในการกรอกข้อมูลผู้รับวัคซีนครั้งแรก และเลือก “เข็ม 2” ในการกรอกข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จแล้ว เราขอแนะนำให้ท่านแอดไลน์ @dr.princ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการนัดหมายวันและเวลาการฉีดอีกครั้ง

เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ควรทราบ

1.) ท่านจะได้รับ SMS แจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้ 1 โดส ต่อ 1 ข้อความ เช่น ท่านที่จองและชำระเงินไว้ในรูปแบบ Full Dose จำนวน 1 ชุด จะได้รับ SMS 2 ข้อความ

2.) หากท่านใดที่จองเผื่อคนอื่น ๆ เอาไว้ สามารถส่งต่อ SMS นี้ หรือจะกรอกข้อมูลแทนก็ได้เช่นกัน

3.) SMS แต่ละข้อความ จะมีลิงก์ที่มีรหัสเฉพาะตัว ซึ่งสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านบันทึกไว้ด้วยว่าได้ลงทะเบียนผ่านลิงก์ไหนไปแล้ว

4.) สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนด้วยตนเอง สามารถมายื่นความประสงค์ที่โรงพยาบาลโดยตรง โดยนำบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (ตัวจริง) และสำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อม พร้อมระบุว่า “ใช้ในการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เท่านั้น” และแสดงหลักฐานภาพบันทึกหน้าจอการจองสิทธิ์หรือรหัสการจอง โดยต้องติดต่อที่โรงพยาบาลที่ท่านลงทะเบียนและชำระเงินไว้เท่านั้น

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print