ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna)

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนและนัดหมายวันเวลาผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

เพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วในกระบวนการรับวัคซีน ทางโรงพยาบาลของเราจึงขออนุญาตรบกวนให้ท่านนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนเพื่อให้โรงพยาบาลนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบ และนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เพียงทำตาม 11 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ (ชมวีดีโออธิบายขั้นตอนโดยระเอียด คลิกที่นี่)

 1. ท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้ คลิกลิงก์ที่ท่านได้รับผ่าน SMS เพื่อเข้าสู่หน้าการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน (1 โดส ต่อ 1 ข้อความ และหากจองให้ท่านอื่น ท่านก็จะได้รับ SMS ตามจำนวนจอง โดยแต่ละข้อความ จะมีลิงก์ที่มีรหัสเฉพาะตัว จึงสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว)
 2. กรอกข้อมูลผู้รับวัคซีนตามความจริงให้ครบทุกช่อง และตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด “ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว” และกด “ยืนยัน”
 3. เมื่อทำงานลงทะเบียนเสร็จสิ้น ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ เพื่อจองวันและเวลาเข้ารับวัคซีน (ดาวน์โหลด คลิกที่นี่)
 4. เปิดแอปพลิเคชัน QueQ แล้วสร้างบัญชีใหม่ จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ
 5. เลือก “บริการสาธารณะ” เพื่อเริ่มทำการนัดหมายรับวัคซีน
 6. เลือกโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยระบุชื่อโรงพยาบาลที่ท่านประสงค์เข้ารับบริการ
 7. เลือกเข็มที่ท่านต้องการจอง วันและเวลาเข้ารับบริการ (สำหรับผู้ที่จอง Booster Dose ให้ท่านเลือก “เข็ม 1” และสำหรับผู้ที่จอง Full Dose ท่านต้องทำรายการในแอปพลิเคชัน QueQ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเลือก “เข็ม 1” และครั้งที่สองเลือก “เข็ม 2”)
 8. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลในข้อที่ (2)
 9. เลือกวันที่ที่ท่านสะดวกเข้ารับบริการ (กรณีที่ท่านรับวัคซีนแบบ Full Dose เข็ม 1 และ Booster dose เลือกวันได้ตามปกติแต่ Full dose เข็ม 2 จะไม่สามารถเลือกวันได้ เนื่องจากระบบจองเว้นระยะห่างเข็ม 2 โดยอัตโนมัติ 28 วัน โดยรพ.จะออกบัตรนัดหมายรับเข็ม 2 ให้ท่านหลังรับเข็ม 1 แล้วเสร็จ)
 10. เลือกเวลาที่ท่านสะดวกเข้ารับวัคซีน
 11. การจองเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับคูปองนัดหมายรับบริการวัคซีน โดยคูปองจะถูกบันทึกลงในแอปพลิเคชัน QueQ โดยท่านต้องนำคูปองนี้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่นัดหมาย ก่อนเวลานัดหมายประมาณ 30 นาที

ทั้งนี้ ท่านที่จองและชำระเงินไว้ในรูปแบบ Full Dose ท่านจะต้องนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน 2 ครั้ง ตาม SMS ที่ได้รับ โดยเลือก Moderna เข็ม 1 ในการกรอกข้อมูลผู้รับวัคซีนครั้งแรก และเลือก Moderna เข็ม 2 ในการกรอกข้อมูลครั้งที่ 2 และทางโรงพยาบาลขอความกรุณาท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนถึงกำหนดเข้ารับวัคซีนล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 วันทำการ

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลวัคซีนโดยตรงได้ที่รพ. ในเครือพริ้นซ์

สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนด้วยตนเอง สามารถมายื่นความประสงค์ที่โรงพยาบาลได้เช่นเดียวกัน เพียงนำบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ตตัวจริง และสำเนาของเอกสารดังกล่าว เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อม พร้อมระบุว่า “ใช้ในการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เท่านั้น” และแสดงหลักฐานการจองสิทธิ์หรือรหัสการจอง โดยต้องติดต่อที่โรงพยาบาลที่ท่านลงทะเบียนและชำระเงินไว้เท่านั้น

วิธีการเลื่อนวันนัดหมาย

กรณีที่ท่านต้องการเลื่อนวัดนัดหมาย ท่านสามารถทำได้โดยให้ทำการยกเลิกนัดเดิม โดยกด “ยกเลิกคิว” บนบัตรคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ แล้วทำการจองวันและเวลานัดหมายเข้ามาใหม่อีกครั้งตาม 7 ขั้นตอนก่อนหน้านี้นะคะ หรือสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านลงทะเบียนจองและชำระเงินไว้ โดยใช้เอกสารตามข้อมูลข้างต้น

วิธีการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหลังการนำเข้าข้อมูลวัคซีน

กรณีโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นภายหลังการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน สามารถทำได้ โดยท่านจะต้องนำหลักฐานยืนยันยื่นที่เจ้าหน้าที่ ได้แก่

 1. หลักฐานภาพบันทึกหน้าจอ บัตรนัดหมายบนระบบ QueQ (e-Coupon) ที่ระบุ รหัสการจอง และวันเวลาที่นัดหมาย
 2. สำเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต ของผู้รับวัคซีน เดิม
  1. เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อม “ใช้ในการแก้ไขข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือก รพ. ในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เท่านั้น”
  2. ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับ
 3. บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (ตัวจริง) ของผู้ที่ประสงค์เข้ารับวัคซีนท่านใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้ารับวัคซีน
 4. เอกสารขอโอนสิทธิ์การลงทะเบียนจองและชำระเงินค่าวัคซีนทางเลือก พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้ ที่นี่)

นำหลักฐานทั้งหมดพร้อมกับเอกสารแจ้งความประสงค์ ยื่นกับเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่ทางผู้รับวัคซีนเดิม ได้นัดหมายไว้ผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQทางโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะเริ่มเปิดให้ท่านนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนและนัดหมายวันและเวลาได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (ขึ้นกับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง) และเริ่มให้บริการวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อตแรก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนถึง 26 มิถุนายน 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print