โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ขอแจ้งอัพเดตขั้นตอนการรับบริการวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อตแรก

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ขอแจ้งอัพเดตขั้นตอนการรับบริการวัคซีนทางเลือก Moderna ล็อตแรก ดังนี้

 1. 💉ขั้นตอนการตรวจสอบลำดับการจองวัคซีน: ลำดับการจอง ยึดตาม ‘ลำดับเลข’ การจองเป็นสำคัญ

  ตัวอย่าง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ PSUV-000001 หมายถึง ท่านได้ที่ทำรายการจองวัคซีนโมเดอร์นา ณ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิในลำดับที่ 00001

  ซึ่ง ‘ลำดับเลข’ เรียงตามการเข้าทำรายการจองของทุกโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ (ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เท่านั้น) โดย ‘ลำดับการจอง’ จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อท่านชำระเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

  📮 เหตุใด ‘ลำดับจองวัคซีน’ จึงสำคัญ ?
  • เริ่มตั้งแต่ 4 ตุลาคม 64 นี้เป็นต้นไป
  ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน (ด้วยตัวเอง) ทางรพ.จะส่ง SMS 1 ข้อความต่อ 1 โดส ให้ท่านเค้าทำรายการกรอกข้อมูลผู้รับวัคซีน ซึ่งตอนนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้โดยการนำข้อความให้เข้าทำรายการกรอกข้อมูลผู้ทำวัคซีน ดูรายละเอียดขั้นตอน คลิก: https://www.princsuvarnabhumi.com/moderna-data/

  • เริ่ม พ.ย. 64 เป็นต้นไป
  เมื่อทางโรงพยาบาลทราบกำหนดการมาถึงวัคซีนที่แน่นอนแล้ว จะทำการส่ง SMS ให้ท่านเข้าทำรายการเลือกวันและเวลานัดหมายเข้ารับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ตาม ‘ลำดับจองวัคซีน’ เป็นลำดับต่อไป

  📮 ท่านสามารถตรวจสอบ ‘คิวจองวัคซีน’ ได้ผ่าน PRINC Moderna Status : https://booking.princhealth.com/modernastatus

  หากไม่พบข้อมูล ท่านสามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  1.แจ้งผ่านช่องทางออนไลน์: กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานผ่านเว็บไซต์:
  https://booking.princhealth.com/psuv-moderna-request
  2.ติดต่อที่โรงพยาบาล: กรุณานำหลักฐานสำเนาบัตรปชช., หลักฐานการชำระเงิน หรืออื่นๆ พร้อมกรอกเอกสารคำร้อง ยื่นที่ ‘จุดให้บริการเปลี่ยนสิทธิ์วัคซีน’ ชั้น 3 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

  #ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print