6 ข้อปฏิบัติหากมีคนในบ้านได้รับเชื้อหรือเดินทางมาจากบริเวณพื้นที่เสี่ยง

กักตัวครอบครัวทำอย่างไร

สถานการณ์การกลับมาระบาดอีกครั้งของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อหรือการแพร่เชื้อให้กับคนใกล้ตัว เรามีแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อดูและตัวเองและสังคมได้ ดังนี้

6 ข้อควรปฏิบัติหากมีคนในบ้านได้รับเชื้อหรือเดินทางมาจากบริเวณพื้นที่เสี่ยง

  1. ทุกคนที่มีการเดินทางไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ไม่ออกจากบ้านหากไม่มีเหตุจำเป็น
  2. ผู้มีโอกาสได้รับเชื้อสามารถอยู่ร่วมกับคนในบ้านได้ แต่ควรสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากผู้อื่น 1 – 2 เมตร
  3. ผู้มีโอกาสได้รับเชื้อควรแยกห้องน้ำและห้องนอนกับทุกคนในบ้านจนกว่าจะครบ 14 วัน จากวันที่เดินทางไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
  4. เมื่อมีการไอหรือจาม ควรปิดปากด้วยกระดาษทิชชู่และทิ้งลงในถังขยะ หลังจากนั้นควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทันที
  5. หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ และควรมีการแยกรับประทานอาหารระหว่างคนในบ้านและผู้มีโอกาสได้รับเชื้อ
  6. หากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสและมีอาการร่วมเช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ควรเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยแจ้งที่จุดคัดกรองว่ามีความเสี่ยง

 

ข้อปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งที่พึงกระทำหากคุณหรือมีคนในบ้านได้เดินทางไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดโอกาสการรับและกระจายตัวของเชื้อ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print