แพ็กเกจตรวจสุขภาพหลังการรักษาโควิด-19

(Long COVID-19 Package)

สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

“เราสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา“

สอบถามเพิ่มเติม 02-080-5999