ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับโรคไต ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่ชำนาญเฉพาะทาง เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

ศูนย์ไตเทียม Hemodialysis Center

ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เราให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับโรคไต ด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่ชำนาญเฉพาะทาง เพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรัง และเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

ล้างไต ออนไลน์ คืออะไร

OL-HDF (Online Hemodiafilltration)

เป็นกระบวนการฟอกไตที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถขจัดของเสียโมเลกุลเล็ก กลาง ไปจนถึง โมเลกุลขนาดใหญ่ ซึ่งการฟอกแบบเดิมไม่สามารถทำได้

ยินดีรับทุกสิทธิ ไม่มีส่วนเกิน

ลดคัน ลดซีด ชีวิตดี ล้างไตออนไลน์ (OL-HDF)

ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ❞

(บริการวันละ 3 รอบ จันทร์-เสาร์) สอบถามโทร 02-0805999

AW_ ฟอกไตได้ทุกสิทธิ์_ copy-01(1)

ข้อดีของล้างไต ออนไลน์

การทำงานของระบบหัวใจ และหลอดเลือด

มีความคงที่กว่ากระบวนการฟอกเลือดแบบทั่วไป ส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำระหว่างฟอกเลือดลดลง

ลดอัตราการเสียชีวิต

และลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดตามปกติ (Hemodialysis) ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

คุณภาพชีวิตที่ดี

ภาวะโภชนาการดีขึ้น ลดการเบื่ออาหาร

ยินดีรับทุกสิทธิ

โดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกินใด ๆ และสะดวกสบายด้วยบริการวันละ 3 รอบ

เวลา 07:00-21:00 น. (หยุดวันอาทิตย์) ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

นัดหมายล่วงหน้า/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-080-5999