Joint Surgery Center

Artboard 3_0

คำแนะนำ :

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โดยทีมศัลยแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ผู้ชำนาญการข้อสะโพก และข้อเข่าโดยเฉพาะ จากบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก นำทีมโดย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ พลอากาศตรี นายแพทย์จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร

ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย แบบสากล ทุกเทคนิคการผ่าตัด ที่ถูกเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการ ของผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งการผ่าตัดวิธีมาตรฐาน และ การผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี (Computer Navigation) เพื่อการวางตำแหน่ง ข้อเทียมด้วยความแม่นยำ ปรับสมดุลกล้ามเนื้อ ส่งเสริมการฟื้นตัวที่รวดเร็ว และยืดอายุการใช้งาน ของข้อต่อในระยะยาว

การบริการ :

บริการทางการแพทย์

  1. ให้การตรวจและปรึกษาอาการปวดเข่า ปวดสะโพก เรื้อรัง ข้อฝืด ติดขัด หรือมีเสียงในข้ออันเป็น สัญญาณเตือนของโรคข้อเสื่อม
  2. รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม/โรคข้อสะโพกเสื่อม (KNEE AND HIP OSTEOARTHRITIS) ทั้งการรักษาโดย การผ่าตัดและวิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัด
  3. ภาวะหัวกระดูกข้อสะโพกตายจากการขาดเลือด (AVASCULAR NECROSIS OF FEMORAL HEAD)
  4. การผ่าตัดส่องกล้องข้อ (Arthroscopy) เพื่อการ วินิจฉัยและการรักษาโรคของกระดูกอ่อนและผิวข้อ

เทคโนโลยี

  1. เอกซเรย์ระบบดิจิตอล
  2. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
  3. การตรวจด้วยเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 เทสลา (3 Tesla Magnetic Resonance Imaging)
  4. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อด้วยเทคนิคมาตรฐาน
  5. การผ่าตัดข้อแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery)
  6. การผ่าตัดด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี (Computer Navigation System)

วัน เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 18.00น.
เสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 12.00น.

สถานที่ JOINT SURGERY CENTER ชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 080 5999 ต่อ 1217