ICU unit แผนกผู้ป่วยวิกฤต

ให้บริการ 24 ชม. ในการดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก หรือมีภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วย

ด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผู้ป่วยวิกฤติ

และทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยหนัก เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และสามารถย้ายไปแผนกพักฟื้นรักษาตัวต่อไป

ทีมแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

    • มีทีมแพทย์ และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรม เรื่องการดูแลผู้ป่วยหนักมาเป็นอย่างดี

    • ชุดอุปกรณ์กู้ภัยแบบทันสมัย และห้องเฝ้าระวังพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก และห้องแยกสำหรับโรคติดต่อบางชนิด เช่น วัณโรค ไข้หวัดนก เป็นต้น

  • บริการสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก ที่ต้องการการอภิบาลที่เข้มข้น ประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ
  • การอภิบาลอย่างเข้มข้นสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
  • รถพยาบาลซึ่งมีเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูง และทีมแพทย์พร้อมเรียกใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

แพทย์ประจำศูนย์