แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

“เราสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา“

สอบถามเพิ่มเติม 02-080-5999

โปรแกรมตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วย

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Echo

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจแพ็คคู่ EST+Echo