MID YEAR CARE สุขภาพดี 4 ต่อ ที่เครือฯพริ้นซ์

เเพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ลดราคา 50 %

รายการตรวจสุขภาพ Standard ชาย (Male) / หญิง(Female) (จำนวน 1 ครั้ง)

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์

Physical  examination

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

Complete blood count

 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting blood sugar

 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด

Cholesterol

 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด

Triglyceride

 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด

HDL

 • ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด

LDL

 • ตรวจการทำงานของไต

Creatinine

 • การตรวจหาอัตราการกรองของไต

eGFR

 • ตรวจการทำงานของตับ

SGPT

 • ตรวจปัสสาวะ

Urine analysis

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG

 • ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกแบบดิจิตอล

Digital chest X-Ray

 • ตรวจความแข็งแรงมือ, ขา,และหลัง

Hand grip, back and leg strength test

 • คูปองอาหาร

Food coupons

 • รายงานผลตรวจสุขภาพ

Check up report

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (จำนวน 2 ครั้ง)

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

Hbs Ag

 • ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

HBs Ab

 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

Anti HCV

 • ตรวจหากรดยูริก

Uric acid

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

Free T3

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

Free T4

 • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

TSH

 • ตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด

Calcium

 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้

CEA

 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ

AFP

 • ตรวจค่าชี้วัดมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งของท่อน้ำดี

CA19-9

 • การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ

Stool occult blood

 • ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด

Hb A1c

 • ตรวจการทำงานของตับ

SGOT

 • ตรวจการทำงานของตับ

Alkaline phosphatase

ราคายังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล

รายการตรวจสุขภาพตา (จำนวน 2 ครั้ง)

 • ตรวจเฉพาะทางโดยจักษุแพทย์

Examination by eye specialist (Ophthalmologist)

 • วัดระดับการมองเห็น

Visual acuity

 • วัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

Auto-refractometer (Computerised visual test)

 • วัดความดันตา เพื่อดูความเสี่ยงของโรคต้อหิน

Ocular tonometry (Eye pressure check)

 • ตรวจภาวะตาเข

Strabismus/Squint examination

 • ตรวจตาอย่างละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับตา เพื่อดูส่วนของเปลือกตา กระจกตา ม่านตา และเลนส์ พร้อมประเมินภาวะต้อกระจก หรือภาวะผิดปกติอื่นๆ

Detailed eye examination under slit lamp by eye specialist

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจภูมิต้านทานโควิด (จำนวน 2 ครั้ง)

 • ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SAR-CoV-2

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจป้องกันความเสี่ยงโรคกระดูกและข้อ (จำนวน 1 ครั้ง)

 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก แบบ 2 ส่วน

Bone mineral density, BMD

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

รายการตรวจสแกนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเลือกได้ 1 รายการ (จำนวน 1 ครั้ง)

 • ตรวจกระดูกสันหลังส่วนคอ

MRI C Spine

 • ตรวจกระดูกสันหลังส่วนเอว

MRI L-S Spine

 • ตรวจเข่า 1 ข้าง

MRI Knee

 • ตรวจข้อเท้า 1 ข้าง

MRI Ankle

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจละเอียดด้วยเครื่องมือ CT Scan (จำนวน 1 ครั้ง)

 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ

CT chest low dose

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ *เลือกได้ 1 รายการ (จำนวน 1 ครั้ง)

 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Echocardiography

 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

Exercise stress test

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (จำนวน 1 ครั้ง)

 • ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

Ultrasound whole abdomen

รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้าตรวจ 10-12 ชั่วโมง สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ใช้บริการได้ 1 ท่านเท่านั้นไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ลูกค้าอื่นมาใช่ร่วมได้
 • ระยะเวลา : ขาย 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2565
 • ระยะเวลาใช้แพ็กเกจ ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • สามารถเข้ารับบริการตรวจครั้งแรกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565
 • ใช้สิทธิ์ก่อน 31 ธันวาคม 2565
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
 • สำหรับรายการตรวจในกลุ่ม CT&MRI กรณีแพทย์วินิจฉัยให้ทำการฉีดสี เพื่อดูความผิดปกติ จากการทำ CT & MRI ต้องชำระเงินเพิ่มเติม (ราคาตามมูลค่าสารทึบแสงที่ใช้ในการตรวจ)

รายการลด 50%

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่(Vaxigrip Tetra vaccine 0.5 mL) ราคาปกติ 800 บาท ลด เหลือ 400 บาท
 • ตรวจเอกเรย์ปอด Chest Upright (PA or AP) (Digital) ราคาปกติ 400 บาท ลดเหลือ 200 บาท
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน ยกเว้นค่าห้อง ICU ลดเฉพาะค่าห้อง ไม่รวมค่าอาหาร,ค่าบริการพยาบาล,ค่าบริการโรงพยาบาล

“เราสร้างคนให้มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา“

สอบถามเพิ่มเติม 02-080-5999