โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับการรับรอง GHA Certification Covid-19 for Medical Travel Program

Share Post:

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับการรับรอง GHA Certification Covid-19 for Medical Travel Program

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับการรับรอง GHA Certification Covid-19 for Medical Travel Program

เป็นแห่งที่ 3 ในประเทศไทย และแห่งที่ 4 ในโลก ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลคุณภาพ ฐานะโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่มีแนวทางปฏิบัติ

สำหรับโปรแกรมการเดินทางเชิงการแพทย์ในระดับสากล ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยที่ต้องเดินทาง และคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วย

โดยมี นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลฯ ขึ้นรับรางวัล