คลินิกกระดูกและข้อ

คลินิกกระดูกและข้อ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษากระดูก  อาการปวดข้อ ข้อพิการ ปวดหลัง  โรคกระดูกทับเส้น เราพร้อมดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหากระดูกและข้อต่าง ๆ กระดูกสันหลัง  กระดูกหัก เป็นต้น รวมทั้งการผ่าตัด กระดูกและข้อโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิก ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์กับอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและปลอดภัย ทำให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ  ผู้ป่วยเจ็บน้อย  พร้อมด้วยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่คอยดูแลและให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิมในเวลาอันรวดเร็ว การบริการ : ข้อสะโพกและข้อเข่า : การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม การผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม การผ่าตัดส่องกล้อง การผ่าตัดด้วยเทคนิคที่มีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่าเทียมใหม่ ข้อไหล่และข้อศอก : การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่ การสร้างเอ็นสำหรับข้อไหล่ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียม  การผ่าตัดเปลี่ยนหัวข้อไหล่เทียม การผ่าตัดหัวกระดูก การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อศอก การสร้างเอ็นสำหรับข้อศอก การผ่าตัดเปลี่ยนข้อศอกเทียม ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า : การผ่าตัดแก้ไขเท้าและข้อเท้า การสร้างเอ็นข้อเท้า การสร้างกระดูกอ่อนข้อเท้า ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง :…

คลินิกสุขภาพสตรี

คลินิกสุขภาพสตรี>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการโดยทีมแพทย์ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของสตรี จึงพร้อมให้บริการดูแลสุขภาพและให้คำปรึกษาสำหรับสตรีทุกวัย ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรีฝากครรภ์ การคลอด ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย การบริการ : สูตินรีเวชทั่วไป : การตรวจประจำปีและการการตรวจแปปสเมียร์ การรักษาโรคติดเชื้อและอาการทางสูตินรีเวช การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิดและการทำหมัน เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ : การตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกเป็นช่วงของการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ หากพบความผิดปกติตั้งแต่ในช่วงนี้ก็จะสามารถร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองเป็นช่วงของการตรวจโครงสร้างของทารกและการเกาะของรก การตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สามเป็นการคัดกรองความผิดปกติ หรือความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะต่างๆ ของทารกในครรภ์ การตรวจอัลตราซาวนด์ของทารกในครรภ์แบบ 3 มิติและ 4 มิติ ฝากครรภ์แฝด แฝด3 และแฝด4 ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง หัตถการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เช่น การเจาะน้ำคร่ำ การตรวจชิ้นเนื้อรก หรือการตรวจเลือดของทารกเพื่อประเมินโครโมโซมของทารก การรักษาภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ เช่น ทารกหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทารกมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หัตถการทางสูตินรีเวช : การจัดการเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำซีสต์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่…

คลินิกจักษุ

คลินิกจักษุ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ และจากงานวิจัยพบว่า การมองเห็นที่ดีจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มุ่งมั่นที่จะนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมจักษุแพทย์และพยาบาลที่ให้บริการด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยสูง เพื่อรักษาคุณภาพการมองเห็นให้ชัดเจนและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ ความสำคัญของการตรวจสุขภาพตาในผู้ป่วยอายุมากกว่า 40 ปี ปัจจุบันพบว่า ต้อหิน เป็นสาเหตุหลักให้เกิดภาวะตาบอดถาวร ซึ่งไม่สามารถรักษาการมองเห็นให้กลับมาได้ และผู้คนต้องทุกข์ทรมานกับภาวะนี้มากกว่าหลายล้านคนทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   จากธรรมชาติของโรคต้อหินในระยะแรกทำให้เกิดอาการตามัวจากด้านข้าง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่ได้สังเกต เพราะปกติ 90% ของเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า central vision ในการมอง ก็คือ มองภาพตรงกลาง ดังนั้นคนไข้ต้อหินส่วนใหญ่ จะมาพบแพทย์มาด้วยอาการตามัว ซึ่งถ้ามาแบบนี้แล้ว แปลว่าต้อหินเป็นมากถึงระยะท้ายของโรคที่กระทบกับ central vision หรือกระทบกับมองภาพตรงกลางแล้ว ดังนั้นดูแลสุขภาพตาโดยการตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้ง และบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินก็ควรตรวจคัดกรองต้องหินตั้งแต่วันนี้ โดยกลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เป็นต้อหินได้คือ อายุมากกว่า 40 ปี มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน สายตาสั้น เบาหวาน ความสำคัญของการตรวจสุขภาพตาในเด็กวัยเรียน การมองเห็นที่ดี จะส่งผลถึงพัฒนาการทางสมองที่ดีด้วย ดังนั้น เด็กวัยเรียนควรจะได้รับการตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวร์เตอเพื่อประเมินการมองเห็นว่ามีภาวะสายตาผิดปกติอยู่หรือไม่ และด้วยปัจจุบันการใช้ smart phone…

คลินิกศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้านศัลยกรรรมทั่วไปและศัลยกรรมสาขาต่างๆ มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย  การบริการ : การบริการ วิสัญญีวิทยา การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดGeneral surgery ประสาทศัลยกรรม การผ่าตัดในเด็ก ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ศัลยพยาธิวิทยา การผ่าตัดถุงน้ำดี การผ่าตัดโรคไส้เลื่อน การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก การผ่าตัดมะเร็ง การผ่าไส้ติ่ง การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ การผ่าตัดสร้างและแก้ไขหลอดเลือด ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยศาสตร์ทรวงอก การทำหมัน การผ่าตัดมะเร็งตับ การผ่าตัดม้าม

ห้องคลอดและทารกแรกเกิด

ห้องคลอดและทารกแรกเกิด>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ห้องคลอดและทารกแรกเกิด  ให้การดูแลมารดาที่มาคลอดบุตร ตามมาตรฐานสากล ห้องคลอดสะอาดปราศจากเชื้อ มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยครบครัน อาทิ เครื่องช่วยคลอดแบบต่างๆ เครื่อง Transport  Incubator ใช้เคลื่อนย้ายทารกจากห้องคลอดไปแผนกทารกแรกเกิด  เครื่องตรวจวัดชีพจรทารกในครรภ์ ท่อก๊าซแบบฝังในห้องรอคลอดและห้องคลอด  เครื่อง Radiant Warmer เตียงคลอดระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยทีมสูตินรีแพทย์และพยาบาลห้องคลอดที่มีประสบการณ์ ทารกที่คลอดใหม่ทุกรายจะได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์ตั้งแต่แรกคลอด ได้รับคำแนะนำและสอนการเลี้ยงดูทารกด้วยนมมารดา ตลอดจนการปฏิบัติตนทั้งขณะที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจนถึงการดูแลที่บ้าน รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและติดตามพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้มีความสมบูรณ์และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ การบริการ : การบริการ ให้การดูแลมารดาที่มาคลอดบุตร ตามมาตรฐานสากล

แผนกผู้ป่วยวิกฤต

แผนกผู้ป่วยวิกฤต>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการ 24 ชม. ในการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักหรือมีภาวะวิกฤตที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วย ด้วย อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผู้ป่วยวิกฤติและทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญพิเศษในการดูแลผู้ป่วยหนัก เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและสามารถย้ายไปแผนกพักฟื้นรักษาตัวต่อไป ทีมและอุปกรณ์ทางการแพทย์: มีทีมแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่องการดูแลผู้ป่วยหนักมาเป็นอย่างดี ชุดอุปกรณ์กู้ภัยแบบทันสมัยและห้องเฝ้าระวังพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักและห้องแยกสำหรับโรคติดต่อบางชนิด เช่น วัณโรค ไข้หวัดนก เป็นต้น การบริการ : ICU บริการสำหรับผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องการการอภิบาลที่เข้มข้น ประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ และกุมารแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ การอภิบาลอย่างเข้มข้นสำหรับผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ รถพยาบาลซึ่งมีเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูงและทีมแพทย์พร้อมเรียกใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ความงามพรีมา เอสเธติคา

ศูนย์ความงามพรีมา แอสเธติกา>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ศูนย์ความงาม Prima Aesthetica  ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลปัญหาด้านผิวพรรณ และความงาม เช่น ปัญหาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ ริ้วรอย รูขุมขนกว้าง รอยคล้ำจากแสงแดด สีผิวไม่สม่ำเสมอ เรามีเทคโนโลยีเลเซอร์ การร้อยไหม ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของศูนย์ความงาม Prima Aesthetica ตอบโจทย์ปัญหาผิวพรรณ และความงาม เช่น เลเซอร์ลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้ายกกระชับ  เลเซอร์แก้ปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอ เลเซอร์รักษากระ จุดด่างดำ รูขุมขนกว้าง แผลเป็น แผลเป็นชนิดนูน หลุมสิว เลเซอร์รักษาความผิดปกติของหลอดเลือด และเลเซอร์กำจัดขน การบริการ : ศัลยกรรมยกกระชับ :การทำศัลยกรรมความงามเพื่อฟื้นฟูความงามและปรับปรุงรูปลักษณ์ ศัลยกรรมหน้าอก :ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยออกแบบทรวงอกให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด การดูดไขมัน :การกำจัดไขมันส่วนเกินช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีได้ ศัลยกรรมยกกระชับหน้าอก :การศัลยกรรมประเภทนี้เป็นหนึ่งในการศัลยกรรมที่นิยมมากที่สุดในการช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างรูปลักษณ์ ศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้อง (ดึงหน้าท้อง) :หากคุณต้องการกระชับหน้าท้องและปรับรูปร่างหน้าท้องของคุณ ศัลยกรรมนี้เหมาะสำหรับคุณ ศัลยกรรมเสริมหน้าอก :การผ่าตัดเพื่อแก้ไขรูปร่างหรือขนาดของทรวงอก รวมทั้งการผ่าตัดเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วย…

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง เช่นโรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน ความดันสูง โรคไขมันสูง โรคเกาท์ โรคทางสมอง โรคติดเชื้อ โรคไต เป็นต้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไปและสาขาต่างๆ การบริการ : วิทยาทางเดินอาหาร : การส่องกล้อง โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ  โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคตับ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ : ปัญหาผู้สูงวัย โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ภาวะสมองเสื่อม การหกล้มในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง ระบบโรคทางเดินหายใจ : โรคของระบบหลอดลม  โรคหืดหอบ การส่องกล่องหลอดลม  โรคทางปอด (เช่นมะเร็งปอด ปอดติดเชื้อ) การตรวจสุขภาพการนอนหลับ ระบบโรคไต : โรคไต การปลูกถ่ายไต ระบบโรคไขข้อและภูมิแพ้ : ปัญหาปวดข้อและข้ออักเสบ (โรคข้อรูมาตอยด์ โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด) โรคของเนื้อเยื้อเกี่ยวพัน (โรคลูปัส โรคโจเกรน)…

คลินิกโรคเฉพาะทางหัวใจ

คลินิกโรคเฉพาะทางหัวใจ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ดูแลรักษาให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อป้องกันโรค พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล  ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและการใส่ใจดูแลอย่างดีที่สุดทั้งก่อนและหลังการรักษา • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) •  ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography การบริการ :

คลินิกเด็ก 24 ชม.

คลินิกเด็ก 24 ชม.>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็กทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเจ็บป่วยเรื้อรัง ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก  โดยทีมแพทย์ด้านกุมารเวชทั่วไปและสาขาต่างๆ การบริการ : การคัดกรองทารกและทารกแรกเกิด : วินิจฉัยคัดกรองภาวะการได้ยินบกพร่องในเด็กตั้งแต่แรกเกิด วินิจฉัยคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic กุมารเวชศาสตร์ : เราเตรียมพร้อมดูแลและให้การรักษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก อาทิ โรคหวัดทั่วไป โรคมือเท้าปาก (HFMD) โรคอีสุกอีใส การฉีดวัคซีนสำหรับทารกและเด็ก คลินิกเตรียมพร้อมเด็กในการท่องเที่ยว การพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของเด็ก โรคภูมิแพ้ โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง วิทยาทางเดินอาหารและโภชนาการ ศัลยกรรมเด็กและทารก