แพ็กเกจติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง

ติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ