Header

​นพ.บุญศักดิ์ พงษ์พานิช

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

แผนกสุขภาพสตรี

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

สูตินรีแพทย์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

09:00 - 12:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 02 080 5999

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกสุขภาพสตรี

​นพ.ชาญ วัฒนาศรมศิร

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (มะเร็งนรีเวช)

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.นพเมศฐ์ ศรีจารุสิทธ

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (มะเร็งวิทยานรีเวช)

แผนกสุขภาพสตรี

นพ.นราทร วัฒนาศรมศิร

เเพทย์สูตินรีเวช