Header

พญ.ปุณณมา เชยชม

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การแพทย์

แผนกพัฒนาการเด็ก

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

กุมารเเพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกพัฒนาการเด็ก

พญ.ณัฎฐิญา ชูเมือง

กุมารเเพทย์

แผนกพัฒนาการเด็ก