พญ.สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

ว.18325 กุมารเเพทย์

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตโรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์. รพ รามาธิบดี
เกียรติบัตร ศูนย์กุมารเวชกรรม Kurashiki Hospital ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์การทำงาน
แพทย์ทั่วไป กรมควบคุมโรค อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
กุมารแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร
กุมารแพทย์ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
กุมารแพทย์โรงพยาบาลปิยะเวท
ปัจจุบัน กุมารแพทย์ รพ พริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ