แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ