เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography, CT Scan)

เป็นการตรวจเอกซเรย์ ที่ให้รายละเอียด และความแม่นยำสูงกว่าภาพเอกซเรย์ทั่วไป โดยสามารถสร้างภาพตามแนวตัด และแนวขวาง 3 มิติ ของอวัยวะที่ต้องการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์