อัลตราซาวด์  คืออะไร?

AW_contentอัลตราซาวด์ คืออะไร-01

อัลตราซาวด์  นั้นเป็นคลื่นเสียงชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีความถี่สูงกว่า 20,000  Hz  คลื่นเสียงอัลตราซาวด์ นี้ ปัจจุบันได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือแพทย์  ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ  รวมทั้งการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์

ประโยชน์ของการตรวจอัลตราซาวด์  ระหว่างการตั้งครรภ์

การตรวจอัลตราซาวด์  ระหว่างการตั้งครรภ์ มีประโยชน์ในการตรวจความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกายทารกในครรภ์และโครงสร้างหลัก ได้แก่ รก สายสะดือ น้ำคร่ำ กระโหลกศีรษะ เนื้อสมอง แขน ขา ช่องอก เนื้อปอด หัวใจ ผนังหน้าห้อง และอวัยวะหลักภายในช่องท้อง การวัดขนาดของทารกจากการตรวจอัลตราซาวด์  ยังช่วยในการยืนยันอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอด ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการดูแลรักษาในช่วงใกล้คลอด ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์เกินกำหนด ซึ่งอาจมีผลเสียต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ได้

ทั้งนี้การตรวจอัลตราซาวด์  ก็ยังมีข้อจำกัด คือ ความผิดปกติบางอย่างเป็นสิ่งที่วินิจฉัยไม่ได้ โดยเฉพาะความผิดปกติของอวัยวะที่มีขนาดเล็กมาก หัวใจพิการแต่กำเนิดบางประเภทหรือการทำงาน (Function) ของอวัยวะต่าง ๆ เป็นต้น

อายุครรภ์ที่เหมาะสมในการตรวจอัลตราซาวด์  4  มิติ

ทุกช่วงของอายุครรภ์สามารถทำการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ 4 มิติได้ ในช่วงอายุครรภ์น้อย ๆ จะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของทารกทั่วร่างกาย ในขณะที่การตรวจในช่วงที่อายุครรภ์มากจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของร่างกายของทารกได้มากขึ้น  เนื่องจากมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไปมาก อย่างไรก็ตามสำหรับการตั้งครรภ์เดี่ยว ช่วงอายุครรภ์ที่จะให้ภาพที่ดีที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุครรภ์ 26-33 สัปดาห์ สำหรับการตั้งครรภ์แฝด ช่วงอายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์

บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

Facebook
Twitter
Email
Print