Signal for help สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล

AW_content Signal for help-01

ในปัจจุบัน ปัญหาความรุนแรง หรือการถูกคุกคามกลายเป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยขึ้น จากที่เรามักเห็นข่าวกันว่าโดยส่วนมากจะเป็นความรุนแรงภายในครอบครัว หรือจากคนใกล้ชิด ซึ่งในบางครั้งผู้ที่ถูกกระทำอาจไม่สามารถขอความช่วยเหลือทางคำพูดได้ ดังนั้นการที่มีสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจึงมีความสำคัญ อีกทั้งการสอนสัญญาณมือนี้ให้ลูกรู้ไว้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันนะคะ

ขั้นตอนขอความช่วยเหลือ

  • หงายฝ่ามือออกหาผู้อื่น

  • พับนิ้วโป้งเข้าหาฝ่ามือ
  • พับนิ้วที่เหลือทั้ง 4 มากุมปิดนิ้วโป้ง
  • ค่อย ๆ ทำช้า ๆ อีกหลายครั้ง

เพียงเท่านี้ก็จะเป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปให้คนอื่นรับรู้ และเข้ามาช่วยเหลือเราได้แล้วค่ะ ซึ่งสัญญาณมือนี้เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยอาจยังมีคนรู้ไม่มากนัก แต่เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่สัญญาณมือนี้ไปให้คนอื่น ๆ เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพูดได้ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ด้วยการส่งสัญญาณมือนี้ให้คนอื่น ๆ ได้นะคะ

บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

Facebook
Twitter
Email
Print