บางครั้ง อาการป่วยจากโรคบางโรค อุบัติเหตุการทำงาน การเล่นกีฬา หรือการใช้ชีวิตประจำวัน อาจส่งผลให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ พังผืด หรือหมอนรองกระดูกบาดเจ็บ ทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ปกติ องศาการเคลื่อนไหวถูกจำกัด ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีดังเดิม มีอาการปวด เมื่อย ตึง ชา หรือปวดร้าวที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันและสภาพจิตใจ

ที่แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เราให้บริการในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและปอดและระบบประสาทดังนี้

บุคคลที่สามารถเข้ารับการบริการทางกายภาพบำบัด
  1. ผู้ที่มีอาการปวดบริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งอาการปวดแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น ปวดคอบ่าจากการนั่งทำงานต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน (office syndrome) ปวดหลังส่วนล่าง ข้อเท้าพลิก หกล้ม ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา คอตกหมอน ปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น

  2. ผู้ที่มีปัญหาองศาการเคลื่อนไหวลดลง เช่น ข้อไหล่ยึดติด ข้อเข่ายึดติด ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้ชีวิตประจำวัน หลังภาวะกระดูกหัก หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ

  3. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินและการเคลื่อนย้ายตนเอง เช่น กระดูกขาหัก ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพก

  4. ผู้ป่วยทางโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีปัญหาเสมหะคั่งค้าง ไอขับเสมหะลำบาก

  5. ผู้ป่วยที่มีความทนทานของร่างกายลดลง หลังหายป่วยจากโรค เช่น ภาวะโพสต์โควิด (Post Covid) หรือ ลองโควิด (Long Covid)

  6. มารดาที่ตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การฝึกหายใจ การออกกำลังกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและกล้ามเนื้อขา การนวดคลายบริเวณหลังส่วนล่าง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์

  7. มารดาหลังคลอดบุตรที่มีปัญหาในการให้นมบุตร เช่น มารดาที่มีภาวะท่อน้ำนมอุดตัน

การบริการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

การลดปวด

   • การลดปวดด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ เครื่อง Shockwave, เครื่องอัลตร้าซาวด์, เครื่องเลเซอร์, การกระตุ้นไฟเพื่อลดปวด, การวางประคบร้อน/เย็น
   • การลดปวดด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น การยืดกล้ามเนื้อ การนวด การดัดดึงข้อต่อ

หมายเหตุ : อัลตร้าซาวด์ทางกายภาพบำบัด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา โดยจะเป็นคนละเครื่องมือกับอัลตร้าซาวด์ที่แพทย์ใช้ในการตรวจดูอวัยวะภายใน

การเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว

    • การขยับดัดดึงข้อต่อเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว

    • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

การหัดเดิน และการสอนใช้กายอุปกรณ์

    • การหัดเดินในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหัก หรือในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง รวมทั้งสอนการขึ้นลงบันได เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด

    • การสอนใช้กายอุปกรณ์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เช่น การสอนใช้เฝือกพยุงลำตัว อุปกรณ์พยุงเอว รวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลรักษากายอุปกรณ์อย่างถูกวิธี

การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

    • การสอนการออกกำลังกายตั้งแต่ก่อนผ่าตัด การฝึกหายใจ รวมถึงแจ้งข้อห้ามข้อควรระวังหลังการผ่าตัด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

    • การฝึกเคลื่อนย้ายตนเองอย่างถูกวิธีหลังผ่าตัด เช่น การพานั่ง พายืน และพาเดิน

การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บต่าง ๆ

    • การกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ

    • การขยับข้อต่อเพื่อรักษาองศาการเคลื่อนไหวของร่างกาย

มารดาทีมีปัญหาการให้นมบุตร

    • การนวดกระตุ้นต่อมน้ำนม การทำอัลตร้าซาวด์บริเวณเต้านม และการวางผ้าร้อน เพื่อระบายน้ำนมที่คั่งค้างและทำให้น้ำนมสามารถระบายออกได้มากขึ้น

    • การสอนท่านวดกระตุ้นน้ำนมให้มารดาไว้ปฏิบัติเองเมื่อมีอาการ

    • การให้คำแนะนำในการดูแลตนเองเมื่อให้นมบุตร

การให้บริการทางระบบหัวใจและปอด

การฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีภาวะเสมหะคั่งค้าง

    • การจัดท่าระบายเสมหะ

     การเคาะปอด สั่นปอด

     การดูดเสมหะ

     การสอนการไอ และสอนการหายใจเพื่อระบายเสมหะด้วยตนเอง

การฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบหัวใจและปอด

    • การฝึกหายใจเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ ทำให้หายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบหัวใจและปอด

การให้บริการทางระบบประสาท
  • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะเฉียบพลัน

การขยับข้อต่อและออกกำลังกาย เพื่อคงองศาการเคลื่อนไหวและคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

การฝึกหายใจเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบติดเชื้อ

  • การฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

  • การฟื้นฟูผู้ป่วยเส้นประสาทส่วนปลายบาดเจ็บ

บทความโดย : คลินิกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ