คุณผู้หญิงวัย 40 พึงระวัง มะเร็งรังไข่
มะเร็งรังไข่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งที่พบได้มาก เป็นอันดับ 2 ของ มะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี พบได้มากในช่วงอายุ 40 – 60 ปี แต่ก็สามารถพบได้ในวัยอื่น เช่น เด็กหรือวัยรุ่น เนื่องจากมะเร็งรังไข่เกิดขึ้นได้จากเซลล์ต้นกำเนิดหลายชนิด

เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งรังไข่ สามารถเกิดขึ้นได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ

 1. Epithelium Tumors มะเร็งที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผิวรังไข่ ซึ่งพบได้เป็นส่วนใหญ่ คือ ประมาณ 90%

 2. Germ Cell Tumors มะเร็งฟองไข่ที่เกิดจากเซลล์ตัวอ่อน มีโอกาสพบได้ 5%

 3. Sex Cord-Stomal Tumors มะเร็งเนื้อรังไข่ ซึ่งมีโอกาสพบได้น้อยมาก

มะเร็งรังไข่ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบเหตุส่งเสริมที่ทำให้เกิดมะเร็งรังไข่ ดังนี้ คือ

  1. สภาพแวดล้อม เช่น สารเคมี อาหาร มีการศึกษาพบว่าในประเทศ อุตสาหกรรม หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว มีผู้ป่วยเป็น มะเร็งรังไข่มากกว่าประเทศเกษตรกรรม หรือประเทศที่กำลังพัฒนา

  2. สตรีที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรน้อย

  3. ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งที่เต้านม มะเร็งมดลูก และมะเร็งระบบทางเดินอาหาร โอกาสเป็น มะเร็งรังไข่มากกว่าคนปกติ

  1. คนที่มีประจำเดือนเร็ว คือ อายุน้อยกว่า 12 ปี หรือหมดประจำเดือนช้ากว่าอายุ 55 ปี

  2. คนที่มีภาวะมีบุตรยาก และต้องใช้ยากระตุ้นการตกไข่

อาการ

  • อาจไม่มีอาการ แพทย์ตรวจพบโดยบังเอิญ (มะเร็งรังไข่ในระยะเริ่มต้นนั้น จะไม่มีอาการใด ๆ)

  • มีอาการท้องอืด

  • คลำพบก้อนในท้องน้อย

  • ปวดแน่นท้อง และถ้าก้อนมะเร็งขนาดใหญ่มากจะกดเบียดกระเพาะปัสสาวะ หรือลำไส้ส่วนปลาย ทำให้ ถ่ายปัสสาวะบ่อย หรืออุจจาระลำบาก

  • ในระยะท้าย ๆ อาจมีน้ำในช่องท้องทำให้ท้องโตขึ้นกว่าเดิม เบื่ออาหาร ผอมแห้ง น้ำหนักลด

ปวดท้อง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

4 ระยะของ มะเร็งรังไข่

ระยะที่ 1 : เซลล์มะเร็งกระจายอยู่เฉพาะรังไข่เท่านั้น

ระยะที่ 2 : เซลล์มะเร็งกระจายไปที่มดลูก หรือเนื้อเยื่ออวัยวะอุ้งเชิงกราน

ระยะที่ 3 : เซลล์มะเร็งกระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองอุ้งเชิงกราน หรือเนื้อเยื่อในช่องท้องนอกอุ้งเชิงกราน

ระยะที่ 4 : เซลล์มะเร็งกระจายเข้าสู่อวัยวะอื่นๆ เช่น ที่ตับ ปอด

การวินิจฉัย

1. การตรวจภายในอาจคลำพบก้อนในบริเวณท้องน้อย โดยเฉพาะการคลำพบก้อนรังไข่ได้ในสตรีวัยหมดประจำเดือน (เพราะตามปกติวัยหมดประจำเดือนรังไข่จะฝ่อ)

2.การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ อาจช่วยบอกได้ว่ามีก้อนในท้อง ในรายที่อ้วนหรือหน้าท้อง หนามาก คลำด้วยมือตาม ปกติตรวจไม่พบ

3. การผ่าตัดเปิดช่องท้อง และตรวจดู เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการวินิจฉัยโรค สามารถ ขลิบหรือตัดเอาเนื้อมาตรวจหาชนิดของชิ้นเนื้อมะเร็ง และทราบถึงระยะของโรค ด้วย

การรักษา

การรักษาหลักของมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว ประกอบไปด้วยการผ่าตัดและการให้ยาเคมีบำบัด ปัจจุบันมีการใช้ยาพุ่งเป้า(targeted therapy ) หรือยาทางภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) กับการรักษาทางยีนกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

การพยากรณ์โรคจะดีหรือไม่ ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งระยะของโรค ชนิดของเนื้อเยื่อที่เป็นและขนาดของมะเร็งที่เหลืออยู่หลังการผ่าตัดครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม ทางแพทย์มะเร็งนรีเวช จะมีการติดตามหลังการรักษาเพื่อให้คำปรึกษา ให้ความรู้และคำแนะนำการปฏิบัติตัว อาการของมะเร็งกลับเป็นซ้ำ ร่วมกับการตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจภายใน การตรวจเลือด ดู tumor marker และการตรวจทางรังสี หรือการตรวจพิเศษอื่นๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้

การป้องกัน

เนื่องจาก มะเร็งรังไข่ในระยะแรก ๆ มักจะไม่มีอาการ อีกทั้งยังไม่ทราบสาเหตุที่ แท้จริง การป้องกันจึงทำได้ยาก ปัจจุบันยังไม่มีวิธีคัดกรองเรื่องของมะเร็งรังไข่ที่แน่ชัด

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ รับการตรวจภายในหรือตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง โดยแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง