มะเร็งตับและท่อน้ำดี โดยคลินิกโรคมะเร็ง

พบผู้ป่วยรายใหม่ ประมาณ 22,213 คน/ปี และมี ผู้เสียชีวิต16,288 คน/ปี Cancer in Thailand Vol.X(2016-2018) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถิติสาธารณสุข ปี 2562

มะเร็งเชลล์ตับ (Hepatocellular Carcinoma)

เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์บริเวณตับ มีลักษณะหรือการทำงานผิดปกติ และพัฒนาเป็นมะเร็ง

มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)

เป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เยื่อบผิวภายในท่อน้ำดีมีการเปลี่ยนแปลง หรือเจริญเติบโตผิดปกติจนเป็นเนื้อร้าย

ปัจจัยเสี่ยง

มะเร็งเซลล์ตับ

   • ภาวะตับแข็ง
   • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
   • การได้รับสารพิษ จากเชื้อรา
   • การดื่มแอลกอฮอล์

มะเร็งท่อน้ำดี

   • การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จากการกินปลาน้ำจืดดิบ
   • การมีภาวะท่อน้ำดี อักเสบเรื้อรัง

 

ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการของโรคแตกต่างกัน อาการส่วนใหญ่ที่พบ เช่น

“แน่นท้อง ท้องอึดท้องเฟ้อเป็นประจำ ปวดหรือเสียดชายโครงขวาอาจคลำพบก้อนในช่องท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต และมีอาการบวม บริเวณขาทั้ง 2 ข้าง”

แนวทางการป้องกันโรค

  • ให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิด
  • ให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี
  • รณรงค์ลดการดื่มแอลกอฮอล์
  • ให้ความรู้การหลีกเลี่ยงอาหารปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง
  • ให้ความรู้ด้านปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
  • รณรงค์ป้องกันเพื่อควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
Facebook
Twitter
Email
Print