“ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพก” เป็นภาวะที่พบบ่อย แนะฟื้นฟูผู้ป่วยเฉพาะราย ตามแนวทาง Kaigo-do ของญี่ปุ่น

นอกจากการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแล้วการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะการเดิน

นายเสกศิษฎ์ เกตุโต หัวหน้านักบำบัด ศูนย์ฟื้นฟู PNKG Recovery Centerในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เล่าถึง “ความสำคัญของการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก” ว่าเราอาจพบปัญหาการใช้งาน ‘ข้อเทียม’ หลังการผ่าตัด เช่น ข้อเทียมหลุด กระดูกหักบริเวณรอบๆข้อเทียม ข้อเทียมชำรุด ขายาวไม่เท่ากัน กล้ามเนื้อรอบเข่า-รอบสะโพกอ่อนแรง การเคลื่อนไหวถูกจำกัด เสี่ยงต่อการหลุดของข้อสะโพก ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดจากการปฏิบัติตนไม่เหมาะสม รวมถึงขาดการทำการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาไม่เกิดผลตามเป้าหมาย

ดังนั้นการทำการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จึงมีความสำคัญ ที่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว อีกทั้งสามารถทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมต่างๆ และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น

สำหรับการดูแลของทางศูนย์ฟื้นฟู PNKG Recovery Center มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในไทยและญี่ปุ่น ที่ได้รับความร่วมมือจาก Nihon Kei Group ที่นำศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ (Kaigo-do) ศาสตร์การฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของการมีชีวิต พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองภายใต้การดูแลจากครอบครัวอย่างใกล้ชิด โดยครอบครัวจะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเฉพาะสิ่งที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำเองได้เท่านั้น ดังนั้นการออกแบบแผนการดูแลฟื้นฟูจึงเป็นการวางแผนรายบุคคล เนื่องจากความแตกต่างของเป้าหมายและภูมิหลังของผู้ป่วยแต่ละราย
อีกทั้งดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งการให้บริการทางด้านจิตวิทยา การปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ป่วย และการประสานความร่วมมือศูนย์กายอุปกรณ์ชั้นนำของประเทศ (Center of Excellence for Prosthetics and Orthotics; CEPO) สำหรับจัดหากายอุปกรณ์ที่เหมาะสม และให้การดูแลติดตามผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถาณการณ์โรคในปัจจุบัน

สำหรับศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ (Kaigo-do) เป็นการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่น ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การปรับสภาพจิตใจ ฯลฯ เพื่อสร้างสมดุลย์ในการฟื้นฟูร่างกาย โดยมี 5 หัวใจหลักของการฟื้นฟูแบบ Kaigo-Do ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1) ดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน
2) การได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ฝึกทำกิจกรรมเดินวันละ 2 กิโลเมตร
3) โภชนาการ ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามที่นักโภชนาการออกแบบและแนะนำ
4) การดูแลเรื่องการขับถ่ายให้เป็นไปตามธรรมชาติ
5) การพิจารณาลดยาโดยแพทย์เมื่อสภาวะร่างกายเข้าสู่เกณฑ์ดี และที่สำคัญผู้ป่วยจะได้รับการดูแลด้วยวิธีการไคโกโดะ (Kaigo-Do) ซึ่งเป็นวิธีการดูแลแบบฉบับญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยขยับร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลอย่างใกล้ชิดในแบบแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Intensive Personalized Care Plan)

ปัจจุบันศูนย์ฟื้นฟู PNKG Recovery Center มีผู้เข้ารับบริการจากหลากหลายกลุ่มโรค ทั้งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, โรคทางระบบประสาท, ผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพก ผู้ป่วยภาวะถดถอย และผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูหลัง Covid-19 เป็นต้น

หากสนใจลงทะเบียนงานสัมมนาออนไลน์ “เทคนิคเดินอย่างมั่นใจ หลังผ่าเข่าและสะโพก” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
วันเสาร์ที่ 9 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. | บรรยายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฟื้นฟู PNKG Recovery Center ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ คลิก: https://booking.princhealth.com/pnkg-online หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pnkg-recoverycenter.com

บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

บทความโดย