รักษาอาการนอนไม่หลับ ด้วยวิธีการฝังเข็ม (Insomnia)

โดยคลินิกแพทย์แผนจีน

ปัญหานอนไม่หลับหลับมีหลายรูปแบบ เช่น หลับยาก หลับแล้วตื่นง่าย ตื่นแล้วหลับต่อยาก หลับไม่สนิท บางรายที่รุนแรงอาจไม่นอนตลอดทั้งคืน ทางศาสตร์แพทย์แผนจีนสาเหตุและกลไกการนอนไม่หลับ มักเกิดจากความวิตกกังวล เครียด การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อย่างรุนแรง การป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งเกิดจาก

  • การทำงานผิดปกติของหัวใจ ตับ ม้าม ไต อินพร่อง และการทำงานของหยางตับมากเกินไป
  • เสินหัวใจขาดการหล่อเลี้ยง
  • อินพร่องเกิดไฟ อินไม่เหนี่ยวรั้งหยาง
  • หัวใจและถุงน้ำดีพร่อง เสินหัวใจไม่สงบ
  • เสมหะร้อนไฟแกร่ง รบกวนเสินหัวใจ
  • หัวใจและเสินไม่สงบ หัวใจขาดการหล่อเลี้ยง

การฝังเข็มรักษา

  • ช่วยทำให้เส้นประสาทในร่างกายนั้นคลายตัวลง
  • ช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้หลั่งสารเอ็นดอร์ฟินจากต่อมใต้สมอง
  • ปรับการไหลเวียนโลหิตของสมองและร่างกายให้ราบรื่น
  • ช่วยกระตุ้นการย่อยและการดูดซึมให้ดีขึ้น ส่งผลให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นในที่สุด
Facebook
Twitter
Email
Print