ไวรัสตับอักเสบเอ และบี ภัยร้ายที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

AW_content ไวรัสตับอักเสบเอ และบี-01

รู้จักกับโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral hepatitis)

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส คือ ภาวะการอักเสบของตับ ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบสายพันธ์เอ บี หรือซี ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการตับอักเสบเฉียบพลัน หรือกรณีไวรัสตับอักเสบสายพันธ์บี และซี สามารถทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง เพิ่มความเสี่ยงโรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบเอ

เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ โดยมักทำให้เกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน มีอาการ ได้แก่ อ่อนเพลีย ไข้ ตัวเหลืองตาเหลือง เบื่ออาหาร เป็นต้น โดยถึงแม้ว่าส่วนใหญ่อาการจะสามารถดีขึ้นได้เอง แต่ก็มีบางรายที่มีอาการรุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ปัจจุบันมีวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอที่ป้องกันการติดเชื้อได้ โดยผู้ที่ควรได้รับวัคซีนได้แก่

    • ผู้ป่วยที่มีโรคตับอักเสบเรื้อรัง หรือโรคตับแข็ง

    • บุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ

    • พ่อครัว แม่ครัว ผู้ประกอบอาชีพปรุงอาหาร

    • ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง

    • ผุ้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ(กลุ่มเพศชาย)

โดยวัคซีนไวรัสตับอักเสบ จะฉีด 2 ครั้ง โดยฉีดห่างกัน 6-12 เดือน

ไวรัสตับอักเสบบี

เชื้อไวรัสตับอักเสบบี ติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ทางเพศสัมพันธ์ หรือการติดต่อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์  โดยไวรัสตับอักเสบบี นอกจากจะทำให้เกิดทั้งภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน แล้วยังสามารถเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรังได้อีกด้วย ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบบี สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยฉีดทั้งหมด 3ครั้ง เข็มที่สองฉีดหลังจากเข็มแรก1-2 เดือน และเข็มที่สามฉีดหลังจากเข็มที่สองแล้ว5เดือน

จะเห็นได้ว่า ไวรัสตับอักเสบ เป็นภัยร้ายที่นอกจากจะส่งผลต่อตัวเรา แล้วยังอาจถ่ายทอดสู่บุคคลรอบข้าง สมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย จึงอยากเชิญชวนให้พิจารณาการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ และบี ด้วยนะครับ

บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

Facebook
Twitter
Email
Print