รักษาภาวะซึมเศร้า ด้วยวิธีการฝังเข็ม (Depression)

โดยคลินิกแพทย์แผนจีน

ภาวะซึมเศร้าเป็นกลุ่มอาการทางจิตเวชที่พบได้บ่อย โดยผู้ป่วยจะมีความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของจิตใจ ทำให้มีอารมณ์ซึมเศร้าเป็นเวลานาน อารมณ์ห่อเหี่ยว ร่างกายไม่สบาย มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ เป็นต้น

สาเหตุและกลไกในการเกิดโรค

ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่า ภาวะซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่ชื่อว่า เซโรโทนิน เนื่องจากมีความผิดปกติทางอารมณ์ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวลสะสม หรือมีภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายเป็นเวลานาน ซึ่งสารเซโรโทนินนี้มีบทบาทสำคัญในด้านการควบคุมอารมณ์ เมื่อปริมาณสารเคมีตัวนี้ลดลงจะส่งผลให้เกิดอาการป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่การทำร้ายตัวเอง
ในทางการแพทย์แผนจีน มองว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะนี้ค่อนข้างซับซ้อน โดยเกิดจากอารมณ์ทั้ง 7 อันได้แก่ โกรธ รัก ครุ่นคิด เศร้าหมอง กลัว ตกใจ กังวลที่มากเกินไปจนทำให้เกิดการติดขัดของลมปราณ เลือด ความชื้น ความร้อน อาหาร เสมหะจนนำไปสู่เลือดลมหยินหยางเสียสมดุล ทำให้จิตใจและสมองขาดการหล่อเลี้ยง

กลุ่มอาการทางการแพทย์แผนจีน

    • อารมณ์ห่อเหี่ยว ผู้ป่วยมีความรู้สึกเบื่อหน่าย น้อยใจ กดดัน โทษตัวเอง ไม่มีความหวัง มักเสียใจและอยากร้องไห้ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันด้วยความเชื่องช้า จนอาจถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย
    • ไม่มีกะจิตกะใจจะทำอะไร โดยพบว่าผู้ป่วยจะขาดสมาธิจดจ่อ วอกแวก เหนื่อยง่าย ตอบสนองต่อสิ่งเร้าช้า ประสิทธิภาพในการจำลดลง
    • ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ ท้องผูก ท้องเสีย ประจำเดือนผิดปกติ ความต้องการทางเพศลดลง เป็นต้น

หลักการรักษา

ในทางการแพทย์แผนจีน มีแนวทางในการรักษาอาการซึมเศร้าโดยใช้การฝังเข็ม และการรับประทานยาจีนควบคู่กัน โดยการฝังเข็มจะเป็นการปรับสมดุลลมปราณตับ เป็นการปรับการเคลื่อนไหวลมปราณของอวัยวะภายใน และหยินหยาง รวมถึงการใช้หลักการปลุกสมองเปิดทวารที่ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น นอกจากนี้การรักษาทางจิตวิทยาควบคู่ด้วยจะทำใหเกิดผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการให้กำลังใจผู้ป่วยก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

Facebook
Twitter
Email
Print