มะเร็งปากมดลูก โดยคลินิกโรคมะเร็ง

เป็นมะเร็งที่มีแนวโน้ม ลดลงอย่างต่อเนื่อง และพบบ่อยเป็น อันดับ 5 ในหญิงไทย

Cancer in Thailand Vol.X 2016-2010 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

มีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก วันละ 6 คน หรือ 2,238 คนต่อปี

มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 15 คน หรือ 5,422 คนต่อปี

Cancer in Thailand Vol.X 2016-2010 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทวรงสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

  • การติดเชื้อไวรัส HP (Human Papillomavirus) สายพันธุ์หลัก เป็นชนิดสายพันธุ์ 16 และ 18
  • มีคู่นอนหลายคน
  • มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย
  • การสูบบุหรี่ทำให้เพิ่มความเสี่ยง

สัญญาณมะเร็งปากมดลูก

  • มีตกขาว เลือด ของเหลวออกทางช่องคลอดผิดปกติ
  • มีประจำเดือนมามาก หรือนานกว่าปกติ
  • มีเลือดออกทางช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้

  • ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง
Facebook
Twitter
Email
Print