รักษาภูมิแพ้อากาศ ด้วยวิธีการฝังเข็ม (Allergic Rhinitis)

โดยคลินิกแพทย์แผนจีน

คือการอักเสบของเนื้อเยื่อจมูก ซึ่งเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ ควันรถ ควันบุหรี่ เป็นต้น

ซึ่งจะทำให้มีอาการ คัดจมูก คันจมูก น้ำมูกไหล ไอ จาม และเจ็บคอ ในมุมมองแพทย์จีน ภูมิแพ้อากาศจมูกอักเสบมี 2 สาเหตุหลัก คือสาเหตุภายนอก และ สาเหตุภายใน

  • สาเหตุภายนอก มักเกิดจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ลมเย็น ความชื้น มลพิษต่างๆ
  • สาเหตุภายใน เกิดจากการเสียสมดุลของอวัยวะ ปอด ม้าม ไต

เนื่องจากจมูกคือทวารเปิดของปอด ดังนั้นหากปอดทำงานผิดปกติ พลังปอดไม่แข็งแรง
ทำให้ได้รับสาเหตุของการก่อภูมิแพ้จากภายนอกได้ง่ายขึ้น ม้ามเป็นต้นกำเนิดของเลือดและลมปราณไตเป็นรากฐานของพลังปอด ซึ่งเมื่ออวัยวะพร่อง จะส่งผลให้การทำงานต่างๆนั้นผิดปกติ และทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นได้ วิธีการรักษา ทานยาจีน โดยใช้หลักบำรุงส่วนที่เสียสมดุล ขจัดความเย็น กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ควบคู่กับการฝังเข็ม เพื่อปรับสมดุล แนะนำให้หลีกเลี่ยงน้ำเย็น น้ำแข็ง ทำร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ดังนั้นการรักษาอาการภูมิแพ้อากาศ ผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือด้วย จึงจะเห็นผลในระยะยาว

Facebook
Twitter
Email
Print