เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลัง เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19

เตรียมตัวให้พร้อม
ก่อน-หลัง เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ควรศึกษาการเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน ซึ่งควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print