เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลัง เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19

เตรียมตัวให้พร้อม
ก่อน-หลัง เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ควรศึกษาการเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน ซึ่งควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print