4 วิธีเตรียมตัว ก่อนเข้ารับการตรวจส่องกล้อง

    • งดรับประทานอาหาร และดื่มน้ำ ก่อนเข้ารับการส่องกล้องอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง

    • งดทานยาบางชนิดตามที่แพทย์แจ้งก่อนเข้ารับการตรวจ 7 – 10 วัน เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในกระเพาะอาหารระหว่างส่องกล้อง

    • นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 7 – 8 ชั่วโมง

    • ควรมีญาติมารับกลับบ้าน เพราะผู้ตรวจอาจได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะจุด ซึ่งอาจส่งผลให้อ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือมึนงงได้ จึงไม่ควรขับรถกลับบ้านเองหลังจากทำการส่องกล้อง

บทความโดย : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

Facebook
Twitter
Email
Print