อะไรคือ Computer vision syndrome

Computer Vision Syndrome คืออะไร ?

เป็นกลุ่มโรคที่ ทำให้มีอาการทางตา ที่สัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ มือถือ เป็นเวลานาน โดยอาการทางตาจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือมือถือ กล่าวคือ ถ้ายิ่งใช้งานคอมมาก อาการทางตาก็จะเป็นมากขึ้น

อาการมีอะไรบ้าง?

อาการที่พบมากในกลุ่มโรคดังกล่าวมีดังนี้

 • ปวดตา

 • ปวดหัว

 • ตามัว

 • ตาแห้ง

 • ปวดหลังและปวดต้นคอ

สาเหตุอาจจะเกิดจาก ภาวะดังต่อไปนี้

 • แสงสว่างน้อยเกินไป

 • ระยะห่างไม่เหมาะสม

 • ท่านั่งไม่เหมาะสม

 • มีปัญหาสายตาที่ไม่ได้แก้ไข

อาการเหล่าจะมีจะสัมพันธ์ชัดเจนกับระยะเวลาการใช้ digital screen ค่ะ ยิ่งใช้นานเท่าไหร่ก็จะเป็นมากขึ้น ทั้งนี้ความรุนแรงก็มีหลายระดับ บางคนพอพักแล้วก็หาย แต่บางคนสามารถมีผลต่อเนื่องได้แม้กระทั้งหยุดใช้งานค่ะ  

ทำไมถึงมีอาการเหล่านั้น?

การจองมองคอมพิวเตอร์จะทำให้ตาทำงานหนักค่ะ และก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าจะมีอาการขนาดไหน เพราะการอ่านในคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกับการอ่านในหนังสือ เนื่องด้วย ความคงที่ของแสง การมีแสงกระจาย การมีแสงเสะท้อน ที่มีมากในการผ่านจอ เหล่านี้ทำให้ ตาทำงานหนักกว่าการอ่านในกระดาษค่ะ

ภาวะสายตาผิดปกติเล็กน้อยที่มีเดิมอยู่แล้วจะทำให้มีอาการมากยิ่งขึ้น 

ท่านั่งและมุมในการอ่านที่ไม่เหมาะสม จะทำให้ตา focus มากขึ้นส่งผลให้มีอาการมากยิ่งขึ้น บางคนเอียงคอ หรือ นั่งห่างไปเพื่อที่จะทำให้ภาพชัดขึ้นจะส่งให้มีอาการปวดคอและปวดหลังเพราะการเกร็งกล้ามเนื้อด้วยค่ะ

วินิจฉัยอย่างไร

 • ประวัติ

 • การตรวจสายตา Visual acuity

 • วัดสายตา Refraction

 • การ Focus ของตา

รักษาอย่างไร

Eye Care

 • แก้ไขสายตาให้ถูกต้อง  

 • ใช้แว่นตาให้เหมาะสมกับการมองคอมพิวเตอร์

 • ทำ  visual therapy เพื่อฝึกให้สมองสามารถ Focus กับ computor ได้

การมอง Computor

ท่านั่งให้เหมาะสมและถูกต้องประกอบไปด้วย

 • ตำแหน่งของจอ

 • ตำแหน่ง Keyboard

 • แสงสว่าง

 • Anti-glare screens

 • ท่านั่ง

 • พักสายตา

 • กระพริบตา

ควรปรับท่าทางการนั่งทำงานให้อยู่ให้ระดับที่เหมาะสม เเละควรตรวจตาโดยจักษุแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง นะค