Header

โรคในเด็กที่พบบ่อยตามฤดู : โรค RSV

Q : อยากให้อาจารย์ช่วยพูดเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยอย่างเช่น โรคระบาด RSV ในช่วงนี้หน่อยค่ะ

A : โรค RSV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่มีการทำให้เกิดการติดเชื้อทางทางเดินหายใจ คราวนี้เนี้ยโรค RSV มักเกิดในช่วงไหน ก็คือระบาดบ่อยในช่วงฤดูฝน ช่วงอาการเย็นะคะ โรคระบาด RSV ต่างจากโรควัดอื่นๆไหม ถ้าเป็นโรคเจ็บคอ เช่น จากเชื้อแบคทีเรียทั่วๆไปก็อาจจะมีไข้ กินยาฆ่าเชื้อ ก็จะดีขึ้น แต่สำหรับโรค RSV เชื้อไวรัสตัวนี้จะชอบไปติดเชื้อที่หลอดลมฝอย หลอดลมฝอยคือหลอดลมขนาดเล็ก ซึ่งจะทำให้เด็กที่ติดเชื้อ RSV อาจจะมีภาวะที่หลอดลมตีบ มีภาวะหายใจลำบาก ตัวเชื้อ RSV เองมีการสร้างเสมหะมาก ซึ่งสำหรับในเด็กเล็ก อาจจะไอออกมาไม่เป็น ทำให้เกิดภาวะเสมหะอุดตันในหลอดลมทำให้มีปัญหาเรื่องการหายใจได้นะคะ

 

Q : อยากให้อาจารย์แนะนำวิธีการดูแลลูกน้อยเมื่อมีอาการป่วยหน่อยค่ะ

A : โรค RSV มักจะมาด้วยไข้สูง ไอมีเสมหะ มีภาวะหอบเหนื่อย ถ้าลูกมาด้วยภาวะมีอาการไข้สูง ไอมีเสมหะ หรือมีประวัติว่าเพื่อนมีการติดเชื้อ RSV ก็จะแนะนำให้มาตรวจที่โรงพยาบาล การดูแลรักษาโรค RSV ความรุนแรงจะไม่เท่ากัน ในบางรายถ้าอาการไม่มากอาจจะดูแลที่บ้านได้นะคะ เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัส ไม่มียารักษาที่เฉพาะ การรักษาคือ การให้รักษาตามอาการ ให้ยาลดไข้ พ่นยาขยายหลอดลม ดูดเสมหะ ในกรณีที่จำเป็น สำหรับในเด็กที่มีอาการมาก จำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอาจจะมีภาวะหายใจล้มเหลวจากการที่มีเสมหะมากและหลอดลมตีบได้

 

Q : ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคระบาด RSV เข้ามาหรือยังคะ ?

A : ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรค RSV เพราะฉะนั้นการป้องกันก็คือ เราต้องป้องกันด้วยตัวเราเอง ใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ ในเด็กเล็กที่ต้องไปเลี้ยงในสถานเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนก็ต้องหมั่นทำความสะอาดนะคะ เพราะว่าโรคพวกนี้จะติดต่อผ่านการไอ จาม นะคะ

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์