Header

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง MRI และ CT SCAN

blank บทความโดย : ศูนย์รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

การตรวจคลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า MRI 3 Tesla คือ การตรวจหาความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกายโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสะท้อนคลื่นวิทยุมาประกอบกันแล้วแปลงเป็นสัญญาณบนคอมพิวเตอร์ภาพที่ได้จะเป็นภาพตัดขวาง 3 มิติ สามารถตรวจอวัยวะได้ทุกส่วนของร่างกาย สามารถสร้างภาพเสมือนจริง โดยเฉพาะ กระดูก สมอง หัวใจ กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และส่วนที่เป็นมะเร็งด้วยคอมพิวเตอร์รายละเอียดและความคมชัดสูง เนภาพตามระนาบได้ทั้งแนวขวาง แนวยาวและแนวเฉียง เป็นภาพ 3 มิติ ภาพที่ได้จึงชัดเจนกว่าการตรวจแบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ CT Scan เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย

 

MRI

CT

หลักการทำงาน

เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับคลื่นความถี่วิทยุ ในการตรวจ ได้ภาพ 3 มิติเสมือนจริง สามารถตรวจได้ทุกระนาบ ไม่มีรังสีเอ็กซ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ในช่วง 6-9 เดือนหากมีข้อบ่งชี้ในการตรวจ

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ปล่อย X-Ray ในการตรวจได้ภาพแบบ 3 มิติ ได้ภาพแนวตัดและแนวขวาง และมีรังสี หากได้รับมากเกินไปจะก่อความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอก และมะเร็งได้ และมีข้อจัดในหญิงตั้งครรภ์และทารก

การตรวจวินิจฉัย

ตรวจเนื้อเยื่ออ่อน กล้ามเนื้อ หลอดเลือดสมอง เส้นประสาท ไขสันหลัง

วินิจฉัยโรคเกี่ยวกับกระดูก ปอด การบาดเจ็บของอวัยวะภายใน เนื้องอก

ขั้นตอนการตรวจ

ไม่จำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสีในการตรวจ ใช้ในบางกรณีเท่านั้น ผู้ป่วยโรคไต สามารถตรวจได้

จำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสี เพื่อเพิ่มความชัดเจนของภาพ เช่น ในกรณีที่ต้องดูเนื้องอก หรือเส้นเลือด

ระยะเวลา

30-90 นาที

10-15 นาที

โอกาสแพ้สารในการตรวจ

โอกาสแพ้สาร (Gadolinium) น้อยมากเมื่อเทียบกับสารทึบรังสีในการตรวจเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ในกรณีที่ต้องฉีดสารทึบรังสี (Contrast Material) เพื่อเพิ่มความชัดเจนของภาพ บางรายอาจแพ้สารทึบรังสี หรือมีกาสทำให้เกิดพิษกับไต โดยเฉพาะผู้ไตเสื่อม ผู้สูงอายุ ควรระวังพิเศษ

ข้อห้าม

ไม่เหมาะกับผู้ที่เคยผ่าตัด ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือมีโลหะอยู่ในร่างกาย

ไม่มีข้อห้าม เพียงแต่บริเวณที่มีโลหะภาพอาจไม่ชัดเจน

 

 

สอบถามเพิมเติมได้ที่  ศูนย์รังสีวินิจฉัย

 

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคยอดฮิตที่มากับฝน

เข้าสู่ฤดูฝนก็เป็นอีกหนึ่งฤดูที่จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีนอกจากเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เราต้องคอยระวังกันเป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังมีโรคติดต่ออื่น ๆ ที่สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคยอดฮิตที่มากับฝน

เข้าสู่ฤดูฝนก็เป็นอีกหนึ่งฤดูที่จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีนอกจากเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เราต้องคอยระวังกันเป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังมีโรคติดต่ออื่น ๆ ที่สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง ที่มนุษย์รู้จักมากว่า 500 ปีแล้ว ซึ่งอาจเกิดจากการกัด หรือ ข่วน จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น

blank ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง ที่มนุษย์รู้จักมากว่า 500 ปีแล้ว ซึ่งอาจเกิดจากการกัด หรือ ข่วน จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู เป็นต้น

blank ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม