Header

บัญญัติ 10 ประการแพทย์แนะนำ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

พญ.กิติยา จันทรวิถี

พญ.กิติยา จันทรวิถี

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ลิขิต กำธรวิจิตรกุล

ศัลยเเพทย์ออร์ปิดิกส์

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 เรื่องต้องห้ามก่อนเข้านอน

หากใครที่เป็นคนนอนหลับยากอยู่แล้ว สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน 5 ข้อ หรือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนการเข้านอนที่จะส่งผลต่อการนอนหลับ และทำให้การนอนหลับของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลงนั้นมีอะไรบ้าง

blank บทความโดย : คลินิกโสต ศอ นาสิก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5 เรื่องต้องห้ามก่อนเข้านอน

หากใครที่เป็นคนนอนหลับยากอยู่แล้ว สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน 5 ข้อ หรือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนการเข้านอนที่จะส่งผลต่อการนอนหลับ และทำให้การนอนหลับของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลงนั้นมีอะไรบ้าง

blank บทความโดย : คลินิกโสต ศอ นาสิก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประโยชน์ของการตรวจ Sleep Test

การนอนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสิ่งหนึ่งในชีวิต เพราะทุก ๆ วันเราจะมีการนอน ⅓ ของวัน (ประมาณ 8 ชั่วโมง) อีกทั้งยังเป็นช่วงที่เราไม่รับรู้อะไรมากที่สุด

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประโยชน์ของการตรวจ Sleep Test

การนอนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสิ่งหนึ่งในชีวิต เพราะทุก ๆ วันเราจะมีการนอน ⅓ ของวัน (ประมาณ 8 ชั่วโมง) อีกทั้งยังเป็นช่วงที่เราไม่รับรู้อะไรมากที่สุด

blank โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกติดจอ ติดมือถือแก้อย่างไร

อากรแบบนี้บ่งบอกลูกติดจอ ติดมือถือหนัก!

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ลูกติดจอ ติดมือถือแก้อย่างไร

อากรแบบนี้บ่งบอกลูกติดจอ ติดมือถือหนัก!

blank บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม