เพราะพริ้นซ์ห่วงใย ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

Share Post:

วัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เพราะพริ้นซ์ห่วงใย ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

เพราะพริ้นซ์ห่วงใย ขอมอบวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม
เปิดจองนัดฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer)
ศูนย์วัคซีนโควิด ชั้น 2 อาคาร A
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

เปิดให้บริการ
วันเสาร์ และ อาทิตย์ ลงทะเบียน โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้
เวลา 09.00 – 12.00 น. ให้บริการวัคซีน Pfizer ฝาม่วง (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป)
เวลา 09.00 – 12.00 น. ให้บริการวัคซีน Pfizer ฝาส้ม (อายุตั้งแต่ 5 ปี – 11 ปี)
เวลา 13.00 – 17.00 น. ให้บริการวัคซีน Pfizer ฝาแดง (อายุตั้งแต่ 6 เดือน – 4 ปี)

👉🏻ลงทะเบียน : https://booking.princhealth.com/psuv-pfzier

—————————————-
หมายเหตุ :
ให้บริการวัคซีน Pfizer เข็ม 1 – 3 ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับเข็ม 4 เป็นต้นไป มีค่าบริการฉีดวัคซีน 200 บาท/ครั้ง

รอบนี้สามารถลงทะเบียนได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

แสดงหลักฐานการจอง เช่น Email ที่ได้รับหลังจากการจองนี้
นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือ PASSPORT (ตัวจริง เท่านั้น)
แสดงก่อนเข้ารับบริการตรวจ
ขอให้ท่านมาตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
เฉพาะท่านที่มีรายชื่อลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงกับทางรพ.เท่านั้น
หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Line OA: @psuv
หรือติดต่อ Call center ที่ 02 080 5999