🤖ประมวลภาพ สสจ.จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจประเมินมาตรฐานบริการสถานพยาบาล

🤖ประมวลภาพ สสจ.จังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจประเมินมาตรฐานบริการสถานพยาบาล
✅ 28 มิถุนายน 2565

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล