โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

Share Post:

ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 แก่บุคลากร

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565

เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด นำทีมโดยนพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และนพ.กรานต์ เจียรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากทุกฝ่าย ให้ความร่วมมือเข้าร่วมฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียง

ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
ซ้อมดับเพลิง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ