เรียน ผู้รับบริการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ขอปรับการแจ้งผลการตรวจ RT-PCR เป็น 1 รอบต่อวัน

มีผลตั้งเเต่วันที่ 26 08 65 เป็นต้นไป หรือ
จนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่ออกมา
.
-ประกาศ ณ วันที่ 26 08 65 –

บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ