โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" (Basic Life Support)

Share Post:

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” (Basic Life Support)

วันนี้ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)” โดยมี นพ.กรานต์ เจียรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากแผนกฉุกเฉิน เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการอบรมในวันนี้ ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมอย่างมากมาย ซึ่งทุกท่านที่เข้าอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นจำลอง และการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า) …พร้อมทักษะที่สามารถนำไปช่วยเหลือบุคคลรอบข้าง และปรับใช้เมื่อเกิดสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง