ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม เวลา 00.00 น. – 06.00 น. ทาง AIS จะทำการปรับปรุงสัญญาณโทรศัพท์ AIS Corporate

ทำให้ระบบโทรศัพท์ของ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 02-0805999 ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

กรุณาติดต่อ เบอร์โทร ดังนี้

& Call Center ผู้ตรวจการ

082-079-3069, 096-087-1190, 080-372-9436

– ขออภัยในความไม่สะดวก –

ประกาศ ณ วันที่ 25 07 65

อ้างอิง : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565)

บทความโดย : โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ