มอบส้มมงคล และอั่งเปา🧧 เทศกาลตรุษจีน 2566🎏

Share Post:

วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

มอบส้มมงคล และอั่งเปา🧧 เทศกาลตรุษจีน 2566🎏

🎊มอบส้มมงคล และอั่งเปา🧧
🎏เทศกาลตรุษจีน 2566🧨

นำโดย นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นพ.กรานต์ เจียรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
และคุณเตชิต ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เป็นตัวแทนของทางโรงพยาบาล มอบส้มมงคลและอั่งเปา
เพื่อแทนคำขอบคุณ และส่งมอบคำอวยพร
แก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ให้โชคดี มั่งมีศรีสุข สุขภาพแข็งแรง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันตรษจีน โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ