ภาพกิจกรรม “Smart MOM” ครั้งที่ 3 / 2022 เปลี่ยนคุณแม่มือใหม่…เป็นคุณแม่มือโปร

Share Post:

Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ภาพกิจกรรม “Smart MOM” ครั้งที่ 3 / 2022 เปลี่ยนคุณแม่มือใหม่…เป็นคุณแม่มือโปร

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
จัดกิจกรรม “Smart MOM” ครั้งที่ 3 / 2022
เปลี่ยนคุณแม่มือใหม่…เป็นคุณแม่มือโปร
ทั้งนี้ยังมีการมอบของที่ระลึกสำหรับการจองแพ็กเกจภายในงาน
ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากคุณแม่ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ ดีนี่ ที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก
และพาร์ทเนอร์ทุกบริษัทที่ให้การร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี ❤️

Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
Smart mom โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ