ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

🎉ประมวลภาพกิจกรรมงาน “Happy Life by ชีวจิต Season 10” กิจกรรมดี ๆ เพื่อคนรักสุขภาพ

ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-04
ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-02
ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-03
ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-05
ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-06
ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-07
ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-09
ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-10
ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-11
ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-12
ชีวจิต-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ-13

🎉ประมวลภาพกิจกรรมงาน “Happy Life by ชีวจิต Season 10” กิจกรรมดี ๆ เพื่อคนรักสุขภาพ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมกับนิตยสารชีวจิต เอาใจสาย HEALTHY ด้วยสาระจัดเต็มจาก
นำโดย นพ. กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์
KUNTANIT JANEPITAKPONG, M.D.
เเพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารเเละตับ,
ส่องกล้องกระเพาะอาหารเเละลำไส้ ประจำโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565