โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยถวายเทียนพรรษาพร้อมปัจจัย และสังฆฑาน ซึ่งมีนายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และคุณเตชิต ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบางแก้ว ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
#พริ้นซ์เพื่อนชุมชน
#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล