โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการวัคซีน ซิโนฟาร์ม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการวัคซีน
ซิโนฟาร์ม สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน โควิด-19 มาก่อน

อัตราค่าบริการ 2 เข็ม (Full Dose) 2,200 บาท
รวมค่าบริการ และค่าประกับผลข้างเคียงจากวัคซีน

💙ลงทะเบียนและแนบหลักฐานการชำระเงินที่นี่ :
https://booking.princhealth.com/sinopharm

(ประมาณการจัดสรรวัคซีนตั้งแต่เดือนกันยายน 64)

✅หมายเหตุ
– โรงพยาบาลจัดสรรวัคซีนตามลำดับการจองวัคซีน และชำระเงิน
ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้น ทางโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้
– การจองวัคซีนที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการฉีดได้

– ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 64 –
#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print