โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ขอแจ้งการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทุกประเภท

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ขอแจ้งการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทุกประเภท

เพื่อให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วในเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในทุกประเภท ขอความกรุณาท่านเตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  1. บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ (ตัวจริงเท่านั้น)
  2. ปากกาส่วนตัว
  3. เอกสารใบยินยอมรับวัคซีนของโรงพยาบาล โดยดาวน์โหลด ผ่านทาง QR code : https://bit.ly/3tCWNtS

โดยหลักฐานทั้ง 3 อย่างนี้ ท่านจะต้องนำมาในวันที่เข้ารับบริการวัคซีนทุกครั้ง

ขอความกรุณาท่านเดินทางตรวจสอบจุดให้บริการ
• อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3

ทั้งนี้ขอความกรุณาเดินทางถึงโรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ก่อนนัดหมายเวลา 30 นาที เท่านั้น

เนื่องจากการให้บริการแต่ละรอบ มีการกำหนดจำนวนคนและพื้นที่รองรับผู้เข้ารับบริการตามจำนวนที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อลดความแออัด และปฎิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างของกระทรวงสาธารณสุข

– ข้อมูล ณ 13 ก.ย. 64 –

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print