ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ปวดท้อง...อย่าคิดว่าไม่อันตราย อาการเหล่านี้ ปล่อยทิ้งไว้ไม่ดีแน่

การตรวจ และรักษา เพื่อลดความเสี่ยง ของการเกิดภาวะแทรกช้อน การรักษาโรค และวินิจฉัย ด้วยวิธีการส่องกล้อง

การตรวจหาความผิดปกติ ในระยะเริ่มแรกช่วยลดอัตราการเสียชีวิต

จากโรคมะเร็งทางเดินอาหารและตับได้

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ แบบครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร ศัลยแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ และผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจ 

และรักษา เทคโนโลยีส่องกล้องที่มีประสิทธิภาพ และความแม่นยำสูง รวมถึงการบริการดูแลตั้งแต่ก่อน และครอบคลุมถึงการฟื้นฟูภายหลังการส่องกล้องอีกด้วย นอกจากนี้ภายในศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ยังมีพื้นที่รับรองที่กว้างขวาง

เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน และครอบครัว

การบริการ

  • อาการปวดท้อง

  • โรคกะเพาะอาหารอักเสบ โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร

  • โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย

  • อาการท้องผูก ท้องเสีย โรคลำไส้แปรปรวน

  • มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร มะเร็งลำไส้

  • โรคของถุงน้ำดี เช่น นิ่วในถุงน้ำดี ถุงน้ำดี ถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วใน่อน้ำดี

  • โรคตับอักเสบ ไขมันฟอกตับ ไวรัสตับอักเสบ โรคตับแข็ง

  • มะเร็งตับ

  • การส่องกล้องเอ็นโดสโคป เพื่อตรวจวินิจฉัย และรักษา

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น