แผนกโสต ศอ นาสิก

คลินิกโสต ศอ นาสิก ให้บริการรักษาดูแล และรักษาโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรค หู คอ จมูก

  รักษาอาการผิดปกติทั่วไปเกิดขึ้นกับตัวท่าน หรือบุคคลในครอบครัวท่าน โดยการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  พร้อมทั้งอุปกรณ์

และเครื่องมือที่ทันสมัย  ท่านจึงสามารถไว้วางใจในมาตรฐาน และความปลอดภัยในการบริการ

 • ให้คำปรึกษา และรักษา (ผ่าตัด) โรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก เช่น ต่อมทอนซิล ต่อมไทรอยด์ การผ่าตัดโพรงจมูก

 • โรคแพ้อากาศ  น้ำมูกไหล คันจมูก  จาม

 • วินิจฉัยโรคเวียนศีรษะ บ้านหมุน

 • โรคหินปูนในช่องหูชั้นใน

 • โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

 • รักษาโรคภูมิแพ้  การทดสอบภูมิแพ้

 • รักษาโรคไซนัส และผ่าตัดส่องกล้อง endoscope

 • รักษากรดไหลย้อน

 • สิ่งแปลกปลอมติดค้างภายใน หู คอ จมูก

 • มีก้อนหรือติ่งที่ หู คอ จมูก  รวมไปถึงโรคเนื้องอกบริเวณศีรษะ และลำคอ

 • รักษาอาการนอนกรน , ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ “การนอนกรน”

 • การตรวจการทำงานของประสาทหูชั้นใน “ตรวจการได้ยินเสียง”

 • การตรวจการทำงานของประสาทหูชั้นใน “ตรวจการได้ยินเสียงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด”

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการได้ยินเสียง การใช้อุปกรณ์ (เครื่องช่วยฟัง)

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น