แผนกโรคมะเร็ง

มะเร็ง เป็นโรคที่มีคนเสียชีวิตมากเป็นอันดับต้น ๆ ถือเป็นโรคที่พบบ่อยขึ้นในปัจจุบัน และสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลายสาขาร่วมกับ

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านมะเร็งโดยเฉพาะ ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา

การติดตามผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

การตรวจคัดกรองมะเร็ง (Screening)

“ป้องกันตั้งแต่ยังไม่เป็นโรค”

การตรวจคัดกรอง ช่วยทำให้ค้นพบโรคแต่เนิ่น ๆ เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นมะเร็ง เช่น ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง

  • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวน์
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low dose CT
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Pap smear, HPV
  • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (colonoscopy) ,การเจาะเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็ง (CEA)
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการเจาะเลือด และหากผลเลือดผิดปกติ อาจจะวินิจฉัยเพิ่มด้วยวิธีอัลตร้าซาวน์ หรือ MRI
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยการเจาะเลือด และอัลตร้าซาวน์ หรือมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยวิธี Esophagogastroduodenoscopy (EGD) ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง

การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) และการรักษา

การวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง ทันเวลา ทำให้รักษาโรคได้อย่างแม่นยำ และการรู้ระยะของโรค ช่วยให้วางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการผสมผสานการรักษาหลายวิธีเข้าด้วยกันแบบองค์รวม ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง,  รังสีแพทย์, ศัลยแพทย์ และเภสัชกร เพื่อหาแนวทางการรักษาร่วมกัน

การติดตามผลการรักษา (Follow up)

มีการติดตาม และเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำ ที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากที่ทำการรักษาจนครบแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดยทีมบุคลากรเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง พยาบาลเฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยลดความทรมาน เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว